Microsoft Office

MS PowerPoint

Pellervon PowerPoint-pohjassa on tarjolla useita erilaisia sivupohjia, joilla erityyppisiä sisältöosuuksia voidaan esittää ja esityksiä rytmittää.

Esityksiä tuotettaessa on sisältö per sivu hyvä pitää mahdollisimman tiiviinä ja selkeänä. Kun erilaisin visuaalisin lähtökohdin muotoiltuja sisältöjä tuodaan muista esityksistä, olisi hyvä huolehtia siitä ettei kokonaisuudesta tule liian kirjava.

Älä muuta PPT-templaten sivupohjien asetuksia.

PowerPoint-pohjaa voi tiedustella Pellervon viestinnästä.

Pellervo PowerPoint pohja Zip-paketti sisältää ppt templaten .zip 14,0 Mt